SHOP LIST

FLAGSHIP STORE JINGUMAE
2-32-11, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0001, Japan
Weekday 12:00-20:00
Sat/Sun/National holiday 11:00-20:00

MAP
ISETAN SHINJUKU
3-14-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan
MAP
TAKASHIMAYA NAGOYA
1-1-4, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi , 450-6001,Japan
MAP